הבהרה בנוגע לצו ארנונה לשנת 2021:
הצעה זו תובא לפני המליאה ביום 30.06.20. כל התעריפים עודכנו בגובה העדכון המאושר 1.1%
התעריפים המסומנים באדום התייקרו ב7.5% - העלאה המכסימלית אותה אפשר לבקש על פי משרד הפנים
אחרי אישור המליאה יועברו לאישור משרד הפנים.
*עדכון: הצו אושר בישיבת המליאה ומועבר לאישור משרדי הממשלה