בגנים ובבתי הספר מופעל סל תרבות עשיר. מטרת הסל הינה לחשוף את התלמידים לחוויות חדשות בתחומי אמנות מגוונים ולהעשיר את עולמם התרבותי. בשיתוף עם הצוות החינוכי וההורים, נבנית מדי שנה תכנית תרבות ההולמת את הערכים החינוכיים אותם מקדמת המועצה.

מטרות "סל תרבות":
מטרת הפעילות הינה להעמיק את היכרותם של בני הדור הצעיר בגוונים הרבים בתרבות העולמית והמקומית, הגברת מעורבותם החברתית, פיתוח טעם וחוש ביקורת, הרחבת אופקים והעשרה רוחנית.
בנוסף, מטרת הסל הינה לקדם את התלמידים במטרות חינוכיות כדלהלן:
הרחבת אופקים – תוך שימוש באמנות המרחיבה של עולמו/ה של התלמיד/ה.
העשרה רוחנית – אמנות מוציאה את האדם מהחומריות והגשמיות ותורמת ליצירת ראיית עולם מורכבת.
פיתוח כישורי הערכה וטיפוח טעם אישי – ההיכרות עם האמנות במיטבה ועם מגוון רחב של סגנונות מעניקה לתלמיד הכלה והערכה ופיתוח כישורי הביקורת.
הגברת המעורבות החברתית – המפגש עם אמנות מודרנית תורם להגברת העניין והמעורבות בהווה.
סובלנות וקשב לזולת - אמנות איכותית מתבוננת במציאות מנקודת ראות מורכבת, ומעניקה לה פרשנויות שונות. היא מזמנת לצופה אפשרות להבין את רגשות האחר, ובכך תורמת לפיתוח רגישות, סובלנות ואמפתיה.
תשתית תרבותית משותפת – היכרות עם גווניה הרבים של התרבות הישראלית מעשירה את השיח בין אוכלוסיות שונות המרכיבות אותה.