מפרט אחיד רישוי עסקים - דרישות מועצה אזורית חבל יבנה

  1. צו רישוי עסקים מרכז את כלל העסקים טעוני הרישוי ועונה על השאלה האם העסק שלכם מחויב בהליך רישוי עסקים, מתוך כלל פריטי הרישוי הקיימים בצו אושרו עד היום 20 פריטים ולהם נכתב מפרט אחיד.
  2. במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים פועל משרד הפנים בשיתוף הגורמים נותני האישור, לכתיבת מפרט דרישות אחיד לפריטים טעוני רישוי.
  3. בעקבות זאת, נדרשה המועצה לסכם ולהציג את דרישות רשות העסקים בטרם קבלת רישיון עסק.
  4. מצ"ב דרישות הסף של המועצה לקבלת רישיון עסק ע"פ המפרטים המאושרים נכון לתאריך 10/08/20.

מס' פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

תשתיות

גביה

תברואה

הערות

1.1

בית מרקחת

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 240 ל'

הצהרת נגישות

1.7

מעבדת שיניים

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 240 ל'

 

2.1 ה'

תיקון מיכלים

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 1100 ל'

 

2.2 א'

תחנת דלק ותדלוק

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

2 עגלות אשפה 1100 ל'

קרטוניה

הצהרת נגישות

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

2 עגלות אשפה 1100 ל'

הסכם פינוי פסולת פסדים

 

3.4 ג'

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי-מכירתם

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 360ל'

 

3.6 ב'

עיבוד פסדים

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

תיק קבלות אישור פינוי פסדים לאתר

עגלת אשפה 1100 ל'

 

4.2 א'

בית אוכל – בית קפה מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

תחת ל-50מ' עגלת אשפה 1100 ל'

מעל 50 מ' 2 עגלות אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

4.7 א'

קיוסק

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

 

 

4.8

משקאות משכרים-פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 360

מתקן איסוף בקבוקים והסכם פינוי

אישור מורשה נגישות

5.1 ב'

אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים-איסופה, הובלתה

ע"פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

ע"פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

5.3 ג'

שפכים וקולחין-הובלתם במכליות

ע"פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

ע"פ הנחיות משרד הגנת הסביבה ובריאות

 

*6.9 ב'

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו

 

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

ע"פ הנחיות א. איכות סביבה במועצה

 

*6.9 ג'

רוכלות אחרת

 

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

ע"פ הנחיות א. איכות סביבה במועצה

 

7.5

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

8.4 ב'

הסעת נוסעים-תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

ע"פ הנחיות א. איכות סביבה במועצה

אישור מורשה נגישות

8.9 א'

מוסך-מכונאות כללית, פחחות, צביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

תיק קבלות אישור פינוי פסדים לאתר.

עגלת אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

8.9 ד'

מוסך, תיקון תקרים

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

סימון וגידור מתחם איסוף וריכוז צמיגים פסולים .

עגלת אשפה 1100 ל'

אישור מורשה נגישות

9.1 ב'

מטווח ירי

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 1100 ל'

 

אישור מורשה נגישות

10.8 ב'

חומרי חיטוי או ניקוי איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

אישור חיבור למערכת ביוב

היעדר חובות

פתיחת תיק ארנונה

עגלת אשפה 1100 ל'

 

 

דרישות משרדי הממשלה לצורך קבלת רישיון עסק

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נדרשו משרדי הממשלה השונים, אשר באחריותם בחינת בקשה לרישיון עסק ומתן אישור/סירוב לרכז את כלל הדרישות לכדי מסמך "מפרט אחיד".
דרישות אלו מפורסמות באתר "ממשל זמין" לעיון הציבור והערכות בעלי העסקים מבעוד מועד.
פרסום הדרישות מתבצע ב"פעימות", תחילה מתפרסם המפרט לעיון והערות הציבור("טיוטא") ולאחר מכן מתפרסם ברשומות והן הופכות למחייבות – הן לבעל העסק והן למשרד נותן האישור.
תוקף רישיון בצו רישוי עסקים החדש(2013) -  תוקפו החדש של רישיון כפי שפורסם בצו יופעל רק לאחר פרסום מפרט אחיד לעיסוק. במידה וטרם פורסם מפרט יהיה תוקפו של רשיון בהתאם לצו רישוי עסקים (2000).
תקופת הסתגלות :
עסקים חדשים שפורסם להם מפרט אחיד – תוקף המפרט ודרישותיו מידי.
עסקים קיימים שפורסם להם מפרט אחיד – תקופת הסתגלות והערכות בת 3 שנים מיום פרסום המפרט.

מצ"ב דרישות משרדי הממשלה עבור המפרטים המאושרים-

מס' פריט תיאור העסק - לחצו על התיאור למעבר לקישור
1.1 בית מרקחת
1.7 מעבדת שיניים
2.1 ה' גז-תיקון מיכלים
2.2 א' תחנת דלק ותדלוק
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
3.4 ג' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.6 ב' עיבוד פסדים
4.2 א' בית אוכל-בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
4.7 א' קיוסק
4.8 משקאות משכרים
5.1 ב' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים-איסופה הובלתה
5.3 ג' שפכים וקולחין הובלתם במיכליות
6.9 ב' רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
6.9 ג' רוכלות אחרת
7.5 מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר
8.9 א' מוסך-מכונאות כללית, פחחות וצביעה
8.9 ד' מוסך, תיקון תקרים
8.4 ב' הסעת נוסעים
9.1 ב' מטווח ירי
10.8 ב' חומרי חיטוי