סטודנטים יקרים,
בשנים אלו, נדרש מכם מאמץ מרוכז על מנת ללמוד, להשכיל ולהתמקצע ולצאת לשוק העבודה כשאתם מוכשרים בתחום שבחרתם לעצמכם,  ולהתחיל או להמשיך לבנות את הקריירה שלכם. גם השנה אנחנו במועצה בשיתוף מרכז צעירים שמנו למטרה לקדם אתכם, הסטודנטים של החבל ולתמוך בכם ככל האפשר באמצעות מלגות, תוך שימת דגש על מעורבות בקהילה.
אתם חשובים לנו, ואתם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו.
מאחל לכם הצלחה, בהגשת הבקשות לקבלת מלגה ובלימודים בכלל.
משה ליבר, ראש המועצה.

אנחנו מעמידים לרשותכם שתי סוגי מלגות:

קבלת המלגה מחייבת:
- מתן 140 שעות התנדבות בחלוקה של 4 שעות שבועיות, החל מנובמבר 2021 וסיומם לא יאוחר מיולי 2022.
- למלגאי פיס: 120 שעות התנדבות במחלקה + השתתפות בפורום צעירים רשותי, למשך 20 שעות. סה"כ 140 שעות.
- למלגאי פרח: 120 שעות חונכות אישית + 20 שעות מעורבות חברתית בקהילה. סה"כ 140 שעות.
- השתתפות בטקס פתיחת שנה ובטקס לסיום שנת הפעילות.

המלגה תינתן בשתי פעימות:
הפעימה הראשונה עד סוף חודש אפריל 2022
פעימה שנייה עד סוף חודש אוקטובר 2022 (בכפוף לביצוע שעות ההתנדבות).
תאריך אחרון להרשמה והגשת מסמכים 30.09.21 לא תתאפשר הגשת מועמדות לאחר מועד זה

תהליך הקבלה כפוף לתנאי המלגות השונות ומותנה ברישום, מילוי טופס אינטרנטי כולל הגשת כל המסמכים הנדרשים כתנאי להמשך התהליך, ראיון אישי וועדת מלגות.
מספר המלגות מוגבל, לא יתאפשר כפל מלגות.

לידיעתכם, ביום שני 13.9.21 בשעה 20:30 יתקיים ערב חשיפה למלגות פיס במרכז צעירים.
זה המקום לשאול שאלות ולקבל מענה וסיוע בהגשת הטפסים.
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הצעירים במייל.
תקשורת תתקיים אך ורק מול הסטודנט מקבל המלגה!
להרשמה למלגות מלאו את הטופס
לתשומת לבך!
הינך מתבקש/ת למלא טופס זה במלואו ובמדויק. יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים המבוקשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו אליו האישורים המבוקשים – לא יטופל.
תנאי הסף למועמדות שנקבעו ע"פ ועדת המלגות: 
1. סטודנט אשר לומד באופן פעיל במוסד מוכר למל"ג לתואר ראשון / שני/ תעודת הוראה / הנדסאי.
2. רשום בספח ת.ז כתושב באחד מיישובי מועצה אזורית חבל יבנה. לא יתקבלו חוזי שכירות.
3. לא מקבל מלגה נוספת של מפעל הפיס.
רק מועמדים מתאימים העומדים בקריטריונים שנקבעו ע"פ ועדת המלגות יוזמנו לשלב הראיונות האישיים.