למכרז סיבים אופטיים יש ללחוץ כאן
לתוצאות המכרז יש ללחוץ כאן