כל בקשות ההעברה של תלמיד/ה ממוסד חינוכי למוסד חינוכי אחר, שלא במעברים הטבעיים (מעברי גן – א', ו' – ז'), יטופלו במסגרת ועדה המורכבת מאנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים אשר בסמכותה להכריע בעניין העברת התלמיד/ה על-פי המידע שהוגש אליה.
מועד האחרון להגשת בקשות העברת תלמידים הוא 15.05. הבקשות מוגשות למזכירות המחלקה במייל: 
einat.v@hevel-yavne.org.il

הליך הגשת הבקשה
1. להורדת טופס בקשת העברה לחצו כאן
2. את בקשת ההעברה יש להגיש לגב' עינת ולני במייל: einat.v@hevel-yavne.org.il .
3. את טופס הבקשה יש למלא ולהעביר ב-2 עותקים: עותק אחד למחלקת חינוך ועותק שני לבית הספר בו לומד/ת התלמיד/ה לפני המעבר המבוקש.
4. תשובה לבקשת העברה תתקבל בכתב אצל הורי התלמיד/ה.