דלג לתוכן העמוד

דרושה בלנית לבני דרום

להגשת מועמדות מלאי את הטופס המצורף מטה

דרושה מועצה דתית.pdf

פרטים אישיים

מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
פרטים על מקומות עבודה קודמים * שדה חובה
שם המעסיקמשנתעד שנתתפקידהסיבה להפסקת העבודהשכר
פרטי ממליצים * שדה חובה
שם פרטישם משפחהכתובתמספר טלפוןמקום עבודה / קשר למועמד

מידע נוסף על המועמד

בעל/ת רישיון נהיגה
בעל/ת רישיון נהיגה * שדה חובה
האם עומד לשימושך רכב ברוב ימות השבוע?
האם עומד לשימושך רכב ברוב ימות השבוע? * שדה חובה
האם נדרשת כיום סודיות בקשר עם מועמדותך?
האם נדרשת כיום סודיות בקשר עם מועמדותך? * שדה חובה
קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ עמותה לחינוך/עמותה לספורט /חברה/או למנהל או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה
קרבת משפחה לעובד/ת מועצה/ עמותה לחינוך/עמותה לספורט /חברה/או למנהל או לחבר מליאה או וועד מקומי ממונה * שדה חובה
* "קרוב משפחה"- בן זוג, הורה, בן/בת, אח/ות, גיס/ה, דוד/ה, בן-אח/בת-אח, בן-אחות/ בת-אחות, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן, כלה, נכד/ה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים. * "עובד"- לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד. * "ממונה"- ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידת מינהלית ברשות המקומית.
חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יש לסמן את כל המקומות המתאימים

השכלה

עממית * שדה חובה
משנת עד שנת שם המוסדהערות
תיכונית * שדה חובה
משנת עד שנת שם המוסדהערות
מקצועית * שדה חובה
משנת עד שנת שם המוסדתואר/ קורס הערות
גבוהה * שדה חובה
משנת עד שנת שם המוסדתואר/ קורס הערות
אחרת * שדה חובה
משנת עד שנת שם המוסדתואר/ קורס הערות
השתלמויות
שם הקורסמשך הקורסמועדתעודת גמר

פרטים על שירות צבאי

סדיר
משנתעד שנתהערות
מילואים
משנתעד שנתהערות
אחר
משנתעד שנתהערות

שפות

עברית
עברית
אנגלית
אנגלית

ציפיות בנושא השכר (ברוטו)

הנני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הנ"ל
הנני מציע/ה בזה את מועמדותי למשרה הנ"ל
2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הם נכונים
2. הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הם נכונים
Browser not supported