דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 507 08/12/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 506 27/10/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 505 07/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 504 28/07/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 503 14/07/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 502 30/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 501 02/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 501 א' 20/04/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 500 א' 19/03/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 500 03/03/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 498 21/01/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 499 21/01/2020