פעילות אפ 60 היא חלק  ממיזם "אשכול דרומי" מדובר באשכול רשויות מקומיות באזורנו שהתאחדו כדי לקדם מענים ושירותים משותפים, שבנפרד לא יכולנו לקדם.
הפעילות המוצעת היא פרי חשיבה ותכנון של המחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים ושל המתנ"ס.
אני מזמין אתכם להרשם ולקחת חלק בפעילות המגוונת המוצעת לחברים לקראת פרישה לגמלאות ולאחריה.
משה ליבר

אפ60.jpe