תרגיל התגוננות ארצי יתקיים בכל מוסדות החינוך וגני הילדים מחר, יום שלישי, 1.3.2022.

התרגול יתבצע באמצעות הפעלת אות בית ספרי וידמה תרחיש של ירי טילים בזמן השיעור. התלמידים וצוותי החינוך יתרגלו כניסה למרחבים המוגנים. לא תופעל אזעקה במסגרת התרגיל.

התרגיל מתקיים על ידי משרד החינוך בשיתוף הרשויות המקומיות ופיקוד העורף.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=264081389241186&set=a.260346549614670

תרגיל פיקוד העוף 1_3