17.1 בית גמליאל
19.1 בני דרום
24.1 ניר גלים
31.1 בית גמליאל