מתחדשים!!
המועצה פועלת רבות לשיפור איכות החיים של תושביה ולקידום תחום איכות הסביבה והמיחזור בתחומה.
במסגרת מאמצים אלו, החלה המועצה בשיתוף עם תאגיד "אקומיוניטי",  בהצבתם של מתקני איסוף לפסולת אלקטרונית בישובים.
אז מה אפשר להשליך במתקנים אלו ?
פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני לרבות:
סוללות, מכשירי תאורה קטנים, ציוד מיחשוב, מכשירי מטבח קטנים, מוצרי צריכה חשמליים ואפילו פלורוסנטים.
כמו כן, אפשר לראות כי מיכלי מחזור הנייר הישנים הוחלפו בחדשים.
נזכיר- לקרטוניות יש להשליך קרטון בלבד, ללא קלקרים וניילונים!! אותם דוקא תוכלו להשליך לפח הכתום.
תמשיכו למחזר!!
WhatsApp Image 2021-10-04 at 11.41.27.jpe
WhatsApp Image 2021-10-03 at 12.00.43.jpe
WhatsApp Image 2021-10-03 at 13.47.53.jpe
WhatsApp Image 2021-10-04 at 11.40.52.jpe