לתכנית של קייטנת נעם לכיתות א'-ב' לחצו כאן
לתכנית של קייטנת נעם לכיתות ג'-ה' לחצו כאן
לתכנית של קייטנת עמיח"י לכיתות א'-ג' לחצו כאן
לתכנית של קייטנת עמיח"י לכיתות ד'-ו' לחצו כאן