במסגרת פעילות המועצה לשמירה על איכות החיים ביישובי המועצה, הוגברה האכיפה למניעת תופעה של כלבים משוטטים בישובים. על מנת לשמור על בריאותם וביטחונם של התושבים ובעלי החיים ביישובי המועצה יש להקפיד כי הכלב לא ישוטט ללא רצועה ולדאוג לחסנו בזמן. כלב שילכד משוטט ברחובות הישוב, בעליו צפוי לקנס על פי חוק.
למידע נוסף ולבירורים ניתן לפנות למוקד הרשותי בטלפון: 106 / 6531747-08