טיאוט חודש יולי:
6.7 - בית גמליאל
8.7 - ניר גלים
15.7- בני דרום