עקב ריבוי מקרים של תליית שלטים על עצים, אנו מבקשים להזכיר כי חל איסור על תליית מודעות מכל סוג שהוא על עצים ועמודי החשמל.

את המודעות יש לתלות במקומות המיועדים לכך.

הפרה של הוראה זו מהווה עבירת קנס- אנא הימנעו מאי נעימות.