מיכל פרץ - הכוון לימודים וייעוץ תעסוקתי, התמודדות עם מעברים ושינויים. מייעצת בטבע להכרת הטבע האישי.
בית גמליאל
 052-8344681 
 מיוחד לתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה: ייעוץ בכלים טכנולוגיים- בזום/ בשיחות וידיאו