מחלקת קהילה

הייעוד של מחלקת קהילה הוא חיזוק תחושת השייכות, המשמעות והמחויבות של הפרט לקהילה, זאת באמצעות ייזום, תכנון ובניית תוכניות קהילתיות בשיתוף הציבור. בנוסף, ובתמיכת איגוד ערים וקק"ל, מציעה המחלקה מגוון פעילויות בנושא סביבה, שמטרתן קידום רעיון הקיימות כדרך חיים. עיקר העשייה היא תוצאה  מהעלאת רעיונות ומייזמים מהשטח, המעודדים שיתופיות וחיבוריות בין גורמים בתוך ומחוץ לקהילה.

הציבור מוזמן לפנות אלינו על מנת לקדם מייזמים/רעיונות התואמים את צרכי הקהילה הייחודיים שלכם.