ישראל דוד - מעקות מעוצבים מברזל בבתים פרטים. עבודה עצמית.
בני דרום
 052-3575058
 מיוחד לתושבי החבל: ניתן להזמין מעקה בעיצוב ותכנון אישי . ביצוע מיידי בשבועות הקרובים.