דגנית - סדנאות מנדלה להעצמה. מוצרי מנדלות לשמחת חג ומועד
קבוצת יבנה
    050-6998889