חמדה שטריקר - יצירות אומנות ברשת מתכת.
בית גמליאל
    052-2215807