שירותי הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים ,שכר , דוחות שנתיים.
בן זכאי
    052-6909010