דלג לתוכן העמוד

ניקיון בתי הספר ומבנה המועצה

 

מ.א חבל יבנה החליטה להאריך את תוקף המכרז לניקיון בתי הספר ומבנה המועצה

על פי הוראת שעה שניתנה ע"י שר הפנים.

הזכיין (דרך משכ"ל) הוא חברת ש. אלברט.

מצורף בזה החלטת ו. השלושה.