כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 333 להקמת בית כנסת בני דרום פומבי 07/06/2021 27/06/2021
מכרז מס' 331 למתן שירותי תובע עירוני פומבי 02/06/2021 24/06/2021
ניקיון בתי הספר ומבנה המועצה

עבור לארכיון המכרזים