כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
איסוף ופינוי אשפה ופוסלת מוצקה 20/10/2021
ניקיון בתי הספר ומבנה המועצה
סיבים אופטיים

עבור לארכיון המכרזים