מכרזים ועדת השלושה

מכרזים ועדת השלושה
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מש/2022/24
ועדת השלושה - מכרז גזם ופסולת גושית

עבור לארכיון המכרזים