טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשפ"א

יש לפרט את בעל המוגבלות, אופי המוגבלות בכל תחום, והשלכותיהן על התפקוד במוסד החינוך
הביטוח הלאומי, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד החינוך – דרך מערך החינוך המיוחד, תמיכה מסל שילוב או בדרך אחרת, הרשות המקומית, עמותה פרטית או כל גוף אחר. אם כן - יש לצרף מסמכים המעידים על מהות הסיוע והיקפו.
Browser not supported

הבהרה:

אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את הבקשה לרושם לצורך השלמת מסמכים לפי תקנה 4ד' (לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, (התשע"ח 2018) בתוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבל מסמכים אלה