פרטי המבקשים

מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה

כתובת מגורים

האם מטופלים דרך הרווחה?
האם מטופלים דרך הרווחה? * שדה חובה
אם עובדת
אם עובדת * שדה חובה
אב עובד
אב עובד * שדה חובה
* שדה חובה
מס' ת.זשם פרטישם משפחהשם המוסד הלימודיכיתה

פרטים על נדל"ן

לתשומת ליבכם!

* התשלום לצהרונים, חוגים, תשלומי רשות בבתי הספר ובגנים אינו מותנה בתשובת הוועדה (זכאי/ אינו זכאי). עליכם להסדיר את התשלום ובמידה ונמצאתם זכאים להנחה, יוחזר לכם החלק היחסי של התשלום. * תשובות לגבי גובה ההנחה תשלחנה בדואר בלבד ולא בהודעה טלפונית. * זמן משוער לקבלת תשובות עד חודשיים מיום הוועדה. * הנחה בחינוך תינתן אך ורק עבוד ילדים הלומדים במוסדות של חבל יבנה, ושהינם תושבי חבל יבנה בלבד.