הוראות למילוי הטופס

פטור נכס ריק יינתן רק בבקשה מראש ל- 2 תקופות של 3 חודשים שבהם יוכח שהנכס ריק מחפץ ואדם.

פרטי הזכאות להנחה מגורים  - 

  • פטור נכס ריק יינתן מתוקף תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993.
  • הפטור ניתן לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 6 חודשים במצטבר. לאורך כל תקופת הבעלות בנכס. פטור זה הינו בשיעור של 100%.
  • הנכס ריק ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 6 חודשים במצטבר.
  • על הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת. (ראו טופס למטה)
  • לידיעתכם, תבוצע בדיקה וצילום של הנכס ע"י פקח מטעם המועצה.
  • שיעור ההנחה 100% מגודל הנכס.

המסמכים הנדרשים-
בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה תצהיר עצמי של הבעלים המפרט את התקופה בה הנכס עמד ריק. (ראו טופס הצהרה למטה).

פרטי הזכאות להנחה עסקים -
פטור נכס ריק לעסקים ניתן למינימום של חודש ימים ולמקסימום של 6 חודשים פטור של 100%.

המסמכים הנדרשים-
בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה, תצהיר עו"ד או רו"ח עם פירוט על כך שהנכס עמד ריק ולא היו הכנסות מהשכרתו בתקופה זו, תוך פירוט מדויק של תקופת הפטור המבוקשת, קרי ממתי עד מתי הנכס עמד ריק.

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה.

הנני מצהיר בזאת כי הנכס הנ"ל הינו ריק ללא שימוש וריק לחלוטין מכל אדם וחפץ.

הנני מתחייב בזאת להודיע מיד על כל שינוי שיחול במצב הנכס הנ"ל. (אכלוס הנכס)

הצהרה
הצהרה * שדה חובה
Browser not supported