אנו במחלקת רישוי עסקים פועלים למענכם, בתי העסק, בתחומי הרשות במטרה להסדיר את מעמדכם ע״פ חוק רישוי העסקים.

עובדי המחלקה במועצה עומדים לרשותכם להסברת עיקרי התהליך ומתן סיוע ככל הניתן.

כרמית סדון
מנהלת מחלקת רישוי עסקים