תחומי הפעילות עיקריים

מחלקת חינוך: חונכות תלמידים ויוזמות שונות.
מחלקת רווחה: סיוע למשפחות עם ילדים, קשישים.
מחלקת ספורט: פעילות חברתית לנוער, קידום הספורט.

קריטריונים לקבלת המלגה

  1. תושב המועצה.
  2. לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר (אוניברסיטה/ מכללה).
  3. התאמה לצרכים (כפי שהוגדרו ע"י המחלקות).                                                      

אישורים נדרשים המצורפים לבקשה

  1. צילום ת.ז. כולל ספח הכתובת.
  2. אישור לימודים ממוסד אקדמי.
  3. קבלה על תשלום שכר לימוד למוסד האקדמי.
  4. קורות חיים ותעודות רלוונטיות.

מסגרת הפעילות

120 שעות יבוצעו במסגרת 4 ש"ש (למחלקה האפשרות להתוות אופן ביצוע, בהתאם לצרכים).

גובה המלגה

סה"כ 6000 ₪  אשר ישולמו לאחר ביצוע בשלושה חלקים. (לאחר 40 שעות, לאחר 80 שעות, לאחר 120 שעות).
המלגה תשולם בכפוף לביצוע המטלות שהוגדרו. פרישה במהלך תקופה לא תזכה בתשלום חלקי.

פיקוח והנחייה

  • על כל סטודנט/ית המתקבל/ת לתוכנית חלה חובת השתתפות בתוכנית הנחייה והדרכה עפ"י החלטת ועדת מיון.
  • מפגש עם האחראי/ת ומסירת דו"חות עבודה בכל חודש.
  • ועדת המיון רשאית לשבץ את הסטודנטים עפ"י מטרותיה ויעדיה.

להגשת טופס רישום לחצו כאן

לפרטים:

מחלקת חינוך- הגב' בלהה בריינס  08-8622115.
מחלקת  רווחה- הגב' אורלי אהרוני  08-8622104.
מחלקת ספורט-  הגב' שורי לוי  08-8622606.