מנהל המחלקה: אמיר כץ

השירות הפסיכולוגי פועל לקדם את רווחתם הנפשית של הילדים וכן מסייע להורים, למסגרות החינוכיות ולרשות ליצור את התנאים המיטביים לצמיחה בכל תחומי ההתפתחות. השפ"ח עומד בקריטריונים מקצועיים הנקבעים על ידי השירות הפסיכולוגי ייעוצי ( שפ"י ) במשרד החינוך וכן על ידי משרד הבריאות.

עינת ולני
מזכירת מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי

שעות מענה טלפוני בשפ"ח:

ימים א', ג', ד': 12:00-16:00