ועדת מכרזים:

 • שהם איתי -  יו"ר
 • גלם אלי
 • מקונן יששכר
 • סעדה יקי
 • בריח אריאל

 

ועדת הנחות:

 • מקונן יששכר - יו"ר
 • סעדה יקי
 • מגידיש גיא
 • סלמון גבי
 • פרץ משה

ועדת מל"ח:

 • ליבר משה - יו"ר
 • סלמון גבי
 • בריח אריאל

ועדה חקלאית:

 • חפץ עמית - יו"ר
 • גלם אלי

ועדת שמות רחובות:

 • ליבר משה - יו"ר
 • לוי נאוה
 • תשבי אלישע

ועדת ביקורת:

 • לוי נאוה -  יו"ר
 • שהם איתי
 • תשבי אלישע

ועדת חברה לפיתוח:

 • ליבר משה
 • מקונן יששכר
 • מגידיש גיא

נציגי המתנ"ס:

 • ליבר משה
 • שהם אתי

ועדת איכות הסביבה:

 • פרץ משה - יו"ר