ועדת מכרזים:

  • שהם איתי -  יו"ר
  • גלם אלי
  • מקונן יששכר
  • סעדה יקי
  • בריח אריאל

 

ועדת הנחות:

  • מקונן יששכר - יו"ר
  • סעדה יקי
  • מגידיש גיא
  • סלמון גבי
  • פרץ משה

ועדת מל"ח:

  • ליבר משה - יו"ר
  • סלמון גבי
  • בריח אריאל

ועדה חקלאית:

  • חפץ עמית - יו"ר
  • גלם אלי

ועדת שמות רחובות:

  • ליבר משה - יו"ר
  • לוי נאוה
  • תשבי אלישע

ועדת ביקורת:

  • לוי נאוה -  יו"ר
  • שהם איתי
  • תשבי אלישע

ועדת חברה לפיתוח:

  • ליבר משה
  • מקונן יששכר
  • מגידיש גיא

נציגי המתנ"ס:

  • ליבר משה
  • שהם אתי

ועדת איכות הסביבה:

  • פרץ משה - יו"ר