אנו במחלקת סביבה ירוקה פועלים בשבילכם במטרה לשמר ולטפח את איכות הסביבה ואורח החיים, כדי שלכם התושבים – תהיה אווירה טובה ונעימה. כחלק מעשייתנו עבורכם, אנו פועלים למחזר פסולת. בכל ישוב, בעמדת המחזור היישובית, ממוקמים מכלים לאיסוף פסולת הניתנת למחזור הכוללת פסולת זכוכית, סוללות, אלקטרוניקה, בגדים, נייר, קרטונים, בקבוקי פלסטיק, ובקרוב אף הפח הכתום אשר ישמש למחזור אריזות.

על ידי פעילות זו ובשיתוף פעולה מכם נעלה את המודעות לאיכות הסביבה, נקטין את כמויות הפסולת הנשלחת להטמנה ונעודד תושבים נוספים ל- "יופי של חבל".

גדי סימון
מנהל מחלקת איכות הסביבה

בואו גלו עוד על סביבה ירוקה