מועצה אזורית חבל יבנה בשיתוף חברת "נבון – פרויקטים בחינוך" מפעילים את תכנית "ניצנים" במוסדות המועצה.
הצהרונים משמשים העשרה מובנית בתום יום הלימודים לגילאי 8-3, בין השעות 14:00-16:30 בין הימים א'-ה'.
 

נמרוד אושרוביץ
מנהל צהרונים