לתכנית שנתית לשנת 2023 לחצו כאן

לתכנית שנתית לשנת 2022 לחצו כאן

לתכנית שנתית לשנת 2021 לחצו כאן

למשרות שפרסמו בשנת 2020 לחצו כאן