רחוב = קבוצת רצף של כמה שיותר בתים רצופים או קרובים זה לזה, החל מ2 משפחות ועד 15.

* הניקוד ינתן בהתאם לפעילות הקבוצתית והמשפחתית כפי שמפורט בטופס

* ההשתתפות בתחרות לקבוצות של עד 15 משפחות!

זה המקום לכתוב את כל מה שעשיתם כקבוצה בפעילות משותפת ולא מופיע בהמשך הטופס. עד 10 נקודות!
יש לצרף תמונה או סרטון. נקודת אחת לכל משפחה שמקפידה להפריד אריזות.
יש לצרף תמונה או סרטון. 10 נקודות על ניקוי משותף.
יש לצרף תמונה או סרטון. 10 נקודות.
תלינו בקבוקים ללכידת זבוב הפירות * שדה חובה
נקודה אחת לכל בקבוק שנתלה.