בית גמליאל - הרב אליהו סלומון | 050-7548467
בן זכאי - הרב ניסים ארביב | 050-9421162
בני דרום - הרב ושלמה וייס | 052-4767275
כרם ביבנה - הרב אפרים רובינשטיין | 050-4129605
קב' יבנה - הרב אילעאי עופרן | 050-6998787