בית גמליאל - אליהו סלומון | 050-7548467
בן זכאי - ארביב ניסים | 050-9421162
בני דרום - וייס שלמה | 052-4767275
כרם ביבנה - אפרים רובינשטיין | 050-4129605
קב' יבנה - אילעאי עופרן | 050-6998787
ניר גלים -