הרפורמה בחוק רישוי עסקים הושלמה

בעלי ובעלות עסקים יקרים, אנו שמחים לבשר שבמהלך חודש ינואר 2021 הסתיים הליך החקיקה - והרפורמה בחוק רישוי עסקים הגיעה לסיומה. הנה כל מה שצריך לדעת:

עיקר החידושים שייכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021:

1. מסלולי רישוי מקוצרים להוצאת רישיון עסק (טרם פתיחת העסק): 
   * מסלול רישוי תצהיר - קבלת רישיון תוך 21 ימים.
   * מסלול רישוי מזורז א' - קבלת היתר מזורז ל-180 יום בתוך 21 ימים.
   * מסלול רישוי מזורז ב' - קבלת היתר מזורז ל-180 ימים בתוך 49 יום.

2. העברת בעלות ברישיון באופן אוטומטי:
   * עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ושאינם נדרשים באישור משטרה - העברת בעלות באופן מיידי.
   * עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ונדרשים באישור משטרה - העברת בעלות בין 14 ימים ועד 30 ימים (מתן היתר זמני ל-30 ימים באופן מיידי).
   * עסקים שאינם בעלי רישיון עסק - העברת סטטוס נותני האישור באופן מלא, כולל אישורים (למעט משטרה).

3. חידוש רישיון בזמן קצר (לעסקים שסווגו למסלולים מקוצרים): 
* חידוש רישיון עד 45 ימים מיום מסירת תצהיר ע"י בעל העסק (חידוש טרם פקיעתו של הרישיון הקיים).

חידושים אלה מצטרפים להקלות וחידושים שכבר יושמו בתהליך:
1. הארכת תוקף רישיון באופן משמעותי
2. היתר זמני שנתיים במצטבר
3. הקלות ברישוי הנגישות ועוד

יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34.pdf