הרישום לגבי ילדים ולכיתה א' מתקיים באתר המועצה, ברישום מקוון. חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגיל 3 ומעלה.

הרשמה לגנים ולכיתות א לשנת תשפב.pdf