הרישום לגבי ילדים ולכיתה א' מתקיים באתר המועצה, ברישום מקוון. חובת הרישום לגן ילדים חלה על ילדים בגיל 3 ומעלה.

רישום  לגני ילדים וכיתה א'  לשנה"ל תשפ"א (2020) - הודעה ראשונה

חוברת מידע והנחיות הרשמה לגני הילדים ולכיתות א'