מועצה אזורית חבל יבנה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה פונים אליכם- תושבי מ.א חבל יבנה הרוצים לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברחבי הישובים.
כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה , ברצוננו לאפשר לקבוצות תושבים שונות לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי, להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.

אם הנכם קבוצת תושבים המעוניינת להקים מיזם סביבתי ולפעול בקהילה לקידום השמירה על הסביבה, הנכם מוזמנים להגיש הצעה.
אם יש לכם רעיון למיזם סביבתי והנכם מעוניינים בסיוע ותמיכה של אנשי המקצוע ברשות כמו גם בסיוע תקציבי , זו ההזדמנות לפנות אלינו ולהגיש הצעה.

ההצעה הנבחרת תתוקצב ב- 20,000 ₪ - התקציב הוא רק לשנה הראשונה

תנאי סף

  • מי יכול להגיש הצעה? כל קבוצת תושבים מוכרת הפועלת לפחות שנתיים.
  • מה נושא המיזם? הנושא הסביבתי של המיזם מתקשר לאחד מהנושאים הבאים: הפחתת פסולת, ניקיון ברשות הרבים/ טבע עירוני/הפחתת זיהום אוויר/אובדן מזון/ התייעלות אנרגטית.
  • המיזם הינו מיזם חדש ואינו ממומן במסגרת תקצוב אחר.
  • המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט חברתי קהילתי. לדוגמה: יער מאכל קהילתי, כולל גם את ההשקעה בצמחים, שבילים, השקייה וגם בפעילות קהילתית.
  • בכל פרסום שקשור למיזם, יצויין כי הפעילות הינה בסיוע המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה ומועצה אזורית חבל יבנה.

יש לפרט שמות של שני תושבים שיובילו את המיזם בליווי כתובת מייל ומספר טלפון
הנושא הסביבתי של המיזם שרוצים לקדם * שדה חובה

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 16.7.20
התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות.
לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם.
ניתן לנצל את התמיכה עד לתאריך 31.11.20

אנו נבדוק את הצעות עד לתאריך ה. 23.7.20 ונאשר קבלתן- שבועיים אחרי המועד האחרון. באם יש צורך בהשלמות או הבהרות כלשהן, ניידע במייל חוזר או ניצור קשר טלפוני. ההצעות יבדקו על ידי ועדה שתורכב מנציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה, נציגי הרשות המקומית ונציגי המשרד להגנת הסביבה במהלך חודש אוגוסט 2020

אמות מידה לשיפוט:

ניסיון עבר של הקבוצה- 20%

טביעת רגל אקולוגית בתהליך הקמת המיזם- 20%

נראות, נגישות וזמינות המיזם לקהל הרחב- 20%

תוכנית לפעילות קהילתית במיזם – 20%

תחזוקה נדרשת לאורך זמן- 20%

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגדי סימון : 050-6998373, או במייל

ההצעה הזוכה תיבחר על ידי הועדה על פי אמות המידה לשיפוט.
הקבוצה הזוכה תקבל הודעה עד לתאריך 31.8.20