עבודה סוציאלית קהילתית עוסקת בפיתוח מנהיגות מקומית, זיהוי צרכים ופיתוח מענים בהתאם לצרכי הקהילה.  אנחנו מאמינים בכוחות המקומיים ובשותפות מלאה בין התושבים ובין הגורמים בקהילה במטרה לחזק את חוסנה.

מזהים צורך? בעיה שאתם רוצים לפתור? מטרה שאתם רוצים להשיג? צרו קשר לבדיקת התכנות להדרכה וסיוע של עו"ס הקהילה.

דבי בורשטין
עו"ס קהילתיות ורכזת ועדות