קהילה תומכת מציעה סל שירותי תמיכה לאזרח הוותיק. מטרת התכנית הינה להבטיח איכות חיים, בטחון וסיוע בחיי היומיום באמצעות לחצן מצוקה, שירותי אמבולנס וביקור רופא, אב בית שמסייע בביצוע תיקונים קלים ופעילות חברתית.

עלות מנוי לאחר סבסוד מועצה – 100 ₪ לבית אב.

תתכן הנחה נוסת מהיישובים על-פי שיקול דעתם.

לתשומת ליבכם, המחיר לניצולי שואה הינו על-סך 25 ₪ בלבד!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת "קהילה תומכת":

אורית גרין
עו"ס אזרחים ותיקים