מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה עם מגוון של מצבי משבר, אסון וחירום מסוגים שונים.
במרחב הכפרי המבוסס על יישובים בעלי אופי קהילתי – קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, התמודדות זו עם מצבי משבר וחירום נושאת צביון קהילתי ייחודי.
כאשר מתרחש אסון, משבר או מצב חירום, יש בקהילה בדרך כלל נכונות לסייע ותחושת סולידריות והתגייסות לתמוך ביחידים ובמשפחות שנפגעו או באנשים עם צרכים מיוחדים. מגמה זו בולטת שבעתיים ביישובים הכפריים, שבהם להיכרות ההדדית בין חברי היישוב, לקשרי הגומלין ולרשתות החברתיות יש חשיבות רבה.
לפני כעשרים שנה יזמו אחדות מהמועצות האזוריות הקמה של צוות חירום וחוסן יישובי - צח”י, אשר נועד לתת מענה קהילתי במצבי משבר וחירום לאוכלוסיית היישוב בכלל ולתושבים שנפגעו בפרט.
מודל צח”י נבנה והוקם במגמה להכשיר צוות התערבות יישובי המבוסס על פעילים קהילתיים והמסוגל בשעת משבר או חירום לקבל אחריות ויוזמה ולנהל בצורה מיטבית את הגשת הסיוע המיידי ביישוב תוך הפעלת גורמי סיוע פנימיים וחיצוניים.
העיקרון הערכי שמנחה את מודל צח”י הוא עקרון “הערבות ההדדית”, כדברי מאמר חז”ל “כל ישראל ערבים זה לזה”.
במהלך השנים התגבש מבנה צח”י הכולל תפיסת הפעלה, מתכונת הכשרה ודרכי שימור של הצוות לאורך זמן במגמה לחזק את החוסן הקהילתי ואת יכולת ההתמודדות של הקהילה עם מצבי משבר וחירום.
במועצה אזורית חבל יבנה עשרות מתנדבים הפעילים בחירום , אשר עוברים הכשרות ותרגולים בשגרה.
המתנדבים בחירום מהווים חלק מהותי בחוסן הקהילה וביכולתה להתמודד עם מצבים מאיימים ולחזור במהירות לשגרה. 
מעוניין להתנדב בצח"י? פנה אלינו.

אורלי אהרוני
מנהלת מחלקת שירותים חברתיים