מירב דמרי
מזכירת מחלקת גבייה

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:30

במידה וברצונכם להגיש ערעור/בקשה להישפט/הסבה לגבי דוחות חניה, כללי ומנהלי (הודעת תשלום קנס), עליכם לפנות אלינו בכתב תוך 30 ימים בלבד מיום קבלת הדו"ח.

תוכלו לפרט את הנימוקים בטופס הבקשה המקוון ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיכם.

בקשה לביטול דו"ח יכול להגיש הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדו"ח או הנוהג ברכב בצירוף יפוי כוח מהבעלים הרשומים במשרד הרישוי המאשרים לו להגיש ערעור.

בקשה המוגשת שלא במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

אופן הגשת בקשה לביטול דו"ח:

  • פנייה מקוונת- באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה.
  • דואר-  יש לשלוח את הבקשה למשרדי אגף הפיקוח לכתובת: מ.א. חבל יבנה, ד.נ. אבטח, מיקוד 7924000
  • פקס-   08-8524343 / 08-8622114
  • במשרדי המועצה