בראש המחלקה שלנו עומד המפקח המסור אדי קצפוב, האמון על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי, למען רווחת ואיכות החיים של כלל התושבים בחבל.

אנו עושים רבות כדי למנוע מפגעים ומטרדים העלולים להזיק לכם; מפגעי פסולת, מפגעים בשטח הציבורי המהווים סכנה לציבור, הצבת מכשולים, רוכלות שלא כחוק, כלבים משוטטים, מפגשי רעש וזיהום אויר, השחתת הרכוש הציבורי וחנייה בניגוד לחוק.

יחד עם שיתוף פעולה מכם נוכל לשמר את החבל שלנו.

לערעורים ניתן לפנות לגב' מירב דמרי בטלפון: 08-8622114  או במייל: merav.d@hevel-yavne.org.il