העו"ס הקהילתית מאבחנת את הצרכים ברמת הקהילה באמצעות כלי אבחון והערכה מקצועיים ומפתחת שירותים ומענים בהתאם לצרכים שעלו. בנוסף המחלקה מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם וועדות בריאות, רווחה וותיקים.