מנהלת מחלקת ספורט: שורי לוי

מחלקת הספורט מקיימת פעילויות ספורט בשלושה רבדים: עממי, חוגי ותחרותי. פעילות הספורט מוצעת לכלל האוכלוסייה מפעוטות ועד קשישים. אנו קוראים לכם לקחת חלק בפעילויות אלו מתוך מטרה לפתח אורח חיים בריא, כושר גופני, כישורים חברתיים ואישיים ואירועי ספורט גדולים כחיבור לכלל היישובים. המחלקה דואגת להקמת מתקני ספורט בכל היישובים ואחראית על התקשורת מול משרד התרבות והספורט ואליצור.

מדי שנה פונה מחלקת הספורט בקול קורא לפעילים ביישובים להפיק אירועי ספורט ואורח חיים בריא על פי בחירתם, בסיוע של המתנ"ס ושל המועצה.