הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לבית

אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם איזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.

 • למי שנמצאו זכאים לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיהם וקרוב לבית ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

מי זכאי?

 • בעלי תג חניה לנכה, שרופא שהוסמך לאשר נכות על-פי דין אישר בכתב כי מתקיים לגביהם אחד מאלה:
 • הם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכסא גלגלים כדי להתנייד.
 • הם נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליהם הנכות.
 • דרגת נכותם מגיעה ל-90% לפחות ותנועתם בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותם (מי שנקבעו להם פחות מ-90% נכות עשויים להיות זכאים בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
 • הזכאות אינה חלה על נכים שיש להם חניה המותאמת לצרכיהם ונמצאת בשימושם באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה


תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב למחלקה המוניציפאלית ברשות.
 • הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
  • 1. מכתב בקשה עם פרטי הפונה.
  • 2. צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם הכתובת.
  • 3. צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
  • 4. צילום של תג החניה לרכב נכה ,משני צדדיו, שהונפק עבור אותו רכב.
  • 5. צילום תעודת נכה.
    
 • במקרה שבעל תג חניה לנכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות הגיש את הבקשה, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתו ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.