מנהל יחידת הנוער: ניר יעקובי

החזון:

יחידת הנוער בחבל יבנה תקיים מסגרת רשותית יסודית ורוטינית שתפעיל את כל מערכת החינוך

הבלתי פורמלי לגילאי 12-18 ברשות כולה, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים: הנהלת המועצה ואגפיה, מערכת החינוך הפורמלית, התכנית הלאומית, מנהל חברה ונוער, היישובים, ההורים,  וכמובן...הנוער

מטרות:

* יחידת הנוער תתכלל ותוביל את כל פעילות החינוך הבלתי פורמלי של הנוער - תלמידי כיתות ז'-י'ב – במועצה, ותיתן מענה לצורכי התושבים בכל הקשור לנוער באמצעות המתנ"ס.

* יחידת הנוער על שלוחותיה ביישובים, תהווה את "הבית" של הנוער במועצה, ותיתן מענה מקיף ככל האפשר לכמות נרחבת של בני נוער.

* יחידת הנוער תפתח שיח ערכי וחינוכי שייתן ערך מוסף לנוער המועצה ויתרום להתפתחותו וחינוכו.

* נוער המועצה ,בהובלת יחידת הנוער, יפתח גאוות יחידה ותחושת שייכות שמתוכן יצמחו אחריות ומנהיגות.

* נוער המועצה, בהובלת יחידת הנוער, יהווה מסגרת מובילה ומשפיעה במועצה.

* במסגרת הפעילות של יחידת הנוער, נוער המועצה יתגבש ויחווה שת"פ בין יישובי – קורסים, טיולים ואירועים משותפים אחרים.

יחידת הנוער בחבל יבנה נתמכת על ידי תכנית 360 – התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון ועל ידי מנהל חברה ונוער