מנהל יחידת הנוער: אביעד כהן

יחידת הנוער במועצה מהווה מסגרת רשותית שמפעילה את מערכת החינוך הבלתי פורמלי לבני ובנות הנוער ברשות, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים: הנהלת המועצה ואגפיה, מערכת החינוך הפורמלית, התכנית הלאומית, מנהל חברה ונוער, היישובים, ההורים,  וכמובן...הנוער.

מטרתנו היא הובלת כל פעילות החינוך הבלתי פורמלי של הנוער - תלמידי כיתות ז'-י'ב – במועצה, וסיפוק מענה מקיף ככל האפשר לצורכי התושבים בכל הקשור לנוער באמצעות המתנ"ס. אנו דוגלים בפיתוח שיח ערכי וחינוכי שייתן ערך מוסף לנוער המועצה ויתרום להתפתחותו ולחינוכו, בשאיפה לפתח אצל נוער המועצה גאוות יחידה ותחושת שייכות שמתוכן יצמחו אחריות ומנהיגות.

יחידת הנוער בחבל יבנה נתמכת על ידי תכנית 360 – התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון ועל ידי מנהל חברה ונוער.