בלניות:
- אסתר בן-זאב 050-5990201
- טובי רייכמן 050-6115374
- הילה שרף 052-3065314
- רחל עטיה 054-5212150
- אודליה גברא 054-7002125
- חנה פלק 050-6998906
- אילנה להמן 054-8094202
- דבורה יפרח 054-4534015

שעות פתיחה:
פתיחת מקוואות נעשית בתיאום מראש בטלפון