הממונה על תלונות הציבור פועל על פי חוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008.

לצפייה בחוק לחצו כאן

אופן הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

באמצעות טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

להגשת תלונה מלאו את הטופס הבא:

פרטי המתלונן/ת

פרטי התלונה

האם פנית לגורם אחר במועצה טרם פנייתך לממונה על תלונות הציבור * שדה חובה

ניתן לצרף לטופס זה מכתב עם פרטי התלונה ו/או מסמכים ותצלומים רלוונטיים שיסייעו לבירור התלונה, כולל תשובת הגורם במועצה (ככל שניתנה):

Browser not supported